CPC, CPM, CPD là gì?

CPC (Cost Per Click) hay là  PPC (Pay Per Click) đều như nhau và được tính dựa vào mỗi click chuột tạo ra. CPC càng cao ta hiểu giá nhấp chuột càng cao
CPD (Cost Per Duration) được hiểu là chi phí cho việc mua media trong một khoảng thời gian cụ thể (ngày, tuần, tháng, năm) với giá cả phụ thuộc vào nhà quảng cáo đưa ra
CPM (Cost Per Mill / Cost Per Thousand Impression) được định nghĩa dựa vào chi phí cho một nghìn lần hiển thị.
LUU Ý: CPM/CPC/CPD đều có giá trị là tiền (VND/USD/RS…). Nhưng ở VN, một số bạn marketer đồng hóa CPM thành impression (ví dụ như 1,000,000 impressions lại gọi là 1,000CPM); nên sử dụng đúng và cẩn thận trong việc trao đổi với các đối tác nước ngoài vì dễ gây ra sự hiểu lầm trong trao đổi thông tin.

Đánh giá bài viết

SEO Tin tức

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *