Dich vụ Hosting TAG

20,000/tháng
Gói TA1
 • Dung Lượng: 300MB
 • Băng Thông: KGH
 • Tên Miền: 1
 • Subdomain: 2
 • Parked domain: KGH
 • Email: 5
 • Tài khoản FTP: 2
 • MySQL: 1
 • Thanh Toán tối thiểu: 3 tháng
 • Backup: 7 Ngày/lần
26,000/tháng
Gói TA2
 • Dung Lượng: 500MB
 • Băng Thông: KGH
 • Tên Miền: 1
 • Subdomain: 4
 • Parked domain: KGH
 • Email: 10
 • Tài khoản FTP: 3
 • MySQL: 1
 • Thanh Toán tối thiểu: 3 tháng
 • Backup: 7 Ngày/lần
80,000/tháng
Gói TA4
 • Dung Lượng: 2GB
 • Băng Thông: KGH
 • Tên Miền: 3
 • Subdomain: 8
 • Parked domain: KGH
 • Email: 20
 • Tài khoản FTP: 5
 • MySQL: 4
 • Thanh Toán tối thiểu: 1 tháng
 • Backup: 7 Ngày/lần
138,000/tháng
Gói TA5
 • Dung Lượng: 5GB
 • Băng Thông: KGH
 • Tên Miền: 5
 • Subdomain: 10
 • Parked domain: KGH
 • Email: 25
 • Tài khoản FTP: 8
 • MySQL: 6
 • Thanh Toán tối thiểu: 1 tháng
 • Backup: 7 Ngày/lần

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image