Gói VPS TAG

130,000/tháng
VPS#1
 • CPU: 1 core
 • SSD: 24GB
 • RAM: 1 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
390,000/tháng
VPS#3
 • CPU: 2 core
 • SSD: 44GB
 • RAM: 3 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
420,000/tháng
VPS#4
 • CPU: 2 core
 • SSD: 50GB
 • RAM: 4 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
950,000đ/tháng
VPS#5
 • CPU: 4 core
 • SSD: 98GB
 • RAM: 8GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
1,800,000đ/tháng
VPS#6
 • CPU: 8 core
 • SSD: 205GB
 • RAM: 16G
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin

Cộng nghệ VPS TAG