Gói VPS TAG

120,000/tháng
VPS#1
 • CPU: 1 core
 • SSD: 18GB
 • RAM: 1 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
360,000/tháng
VPS#3
 • CPU: 2 core
 • SSD: 43GB
 • RAM: 3 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
550,000/tháng
VPS#4
 • CPU: 4 core
 • SSD: 73GB
 • RAM: 4 GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
1,300,000đ/tháng
VPS#5
 • CPU: 4 core
 • SSD: 148GB
 • RAM: 8GB
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin
2,800,000đ/tháng
VPS#6
 • CPU: 8 core
 • SSD: 301GB
 • RAM: 16G
 • Bandwidth: Unlimited
 • Công nghệ ảo hóa: KVM
 • Hệ điều hành: Linux / Windows
 • Backup: Hàng tuần
 • Miễn phí Directadmin

Cộng nghệ VPS TAG