Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ

  + ACB

THÔNG TIN TÀI KHOẢN:
Số tài khoản: 223507949
Tên Tk: Công ty TNHH Thế Anh Group
Ngân Hàng : ACB – Gò Vấp


Qui định chung

  • Quý khách hàng vui lòng ghi rõ nội dung thanh toán khi chuyển tiền vào tài khoản của Công ty TNHH Thế Anh Group. Nội dung gửi kèm khi chuyển tiền chỉ cần số hóa đơn hoặc email quản lý tài khoản hoặc domain đi kèm với gói dịch vụ.
  • Nếu điều kiện thanh toán không cho phép điền nội dung hoặc trong vòng 48 giờ kể từ thời gian thanh toán nếu Quý khách hàng không nhận được email xác nhận, Quý khách hàng vui lòng gửi email đến ketoan@theanhgroup.com hoặc gọi điện đến số 08 887766 11 trong giờ hành chính để thông báo về tình trạng thanh toán. Nội dung bao gồm: ngân hàng chuyển đến, tên người chuyển tiền, số tài khoản của người chuyển tiền, số tiền đã chuyển, số hóa đơn thanh toán, số bút toán giao dịch (nếu có).
  • Quý khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm với những trường hợp gián đoạn dịch vụ hoặc mất tên miền do giao dịch chuyển tiền có nội dung không đầy đủ hoặc nội dung không chính xác hoặc không có nội dung và không thông báo với Công ty TNHH Thế Anh Group.
  • Trường hợp Quý khách hàng thực hiện thanh toán tại Việt Nam thì sẽ phải thanh toán thêm 10% VAT và ngược lại, Quý khách hàng sẽ được miễn thuế nếu thanh toán ngoài Việt Nam. Hệ thống tạo hoá đơn của Thế Anh Group sẽ dựa trên thông tin địa chỉ Quý khách hàng cung cấp để phân biệt tính thuế và không tính thuế. Vì vậy, Quý khách hàng vui lòng điền đúng thông tin của mình để tránh sai sót số tiền thanh toán.
    Lưu ý: Tên miền .vn đã bao gồm VAT.
  • Quý khách hàng chịu các khoản phí giao dịch với ngân hàng hoặc các khoản phí phát sinh do bên thứ ba (nếu có).