Gói Reseller

 • Dung lượng (SSD)
 • Băng thông
 • MySQL
 • Email
 • Tên miền
 • Hợp đồng tối thiểu
250,000/tháng
RL01
 • 05 GB
 • KGH
 • 6
 • 20
 • 5
 • 3 tháng
890,000/tháng
RL03
 • 20 GB
 • KGH
 • 50
 • KGH
 • 50
 • 1 tháng
1,200,000/tháng
RL04
 • 100 GB
 • KGH
 • KGH
 • KGH
 • KGH
 • 1 tháng

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image
Brand Image